Biz hakda

Sianhe Kaneman Mebel Limited

ýokary hilli düşekleri dizaýn etmekde, öndürmekde we marketingde ýöriteleşen hünärmen öndüriji.

inedördül metr

Jemi önümçilik meýdany kompaniýamyzda 70,000 inedördül metr meýdany eýeleýär.

ýyllar

Kompaniýamyz 2005-nji ýylda hasaba alyndy we Pekiniň golaýynda ýerleşdi.

ýurtlary

Kaneman-yň satuw ulgamy ABŞ, Kanada, Awstraliýa ...

Näme üçin bizi saýlamaly?

Kompaniýamyz 2005-nji ýylda hasaba alyndy we Pekiniň golaýynda ýerleşdi.Jemi önümçilik meýdany kompaniýamyzda 70,000 inedördül metr meýdany eýeleýär.Halkara iň täze tehnologiýa enjamlaryna, ökde hünärmenlere we hünär dizaýn ukybyna eýe.OEM düşegi we halkara myhmanhanalary üpjün etmek taslamalary üçin köp sanly meşhur markalar bilen ýakyndan işleşýäris.Soňky 15 ýylda Kanemanyň satuw ulgamy ABŞ, Kanada, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Germaniýa, Fransuz, Wengriýa, Günorta Koreýa, Angola, Malta we ş.m. 50 ýurda ýaýrady.Düşekler, öýde ulanylýan bahar düşegi, jübüli bahar düşegi, ýat köpükli düşek, lateks, şeýle hem mekdepler üçin harby ýa-da iki gatly düşek üçin adaty köpükli düşek, hassahanalar üçin suw geçirmeýän düşek, divan düşekleri we diwan düşegi.

Toparymyz

Youngaş we gujurly topar hökmünde marka strategiýasynda, tehnologiýada, çeşmede we marketingde artykmaçlyklarymyzy üstünlikli durmuşa geçirdik.Bu ugurdaky beýleki zawodlar bilen deňeşdirilende, Kanemanyň ajaýyp artykmaçlyklaryndan biri, düşek üçin materiallaryň köpüsini özümiz öndürýäris.

Ene kompaniýasy

Biziň esasy kompaniýamyz Hytaýda iň köpük öndüriji we Hytaýyň demirgazygyndaky mebel pudagynda ygtybarly üpjün ediji hökmünde tanalýan 1988-nji ýylda döredilen Xiquan Foam Co., Ltd.

Marka kompaniýasy

Kaneman düşeginden başga, “Xiquan Quilting Company” we “Hongpeng” dokalan matalar kompaniýasy diýlip atlandyrylýan “Xiquan köpüginiň” başga iki şahasy bar.Olar esasan Hytaýyň demirgazygynda üpjün edijiler.Şeýlelik bilen bahadaky artykmaçlygymyz äşgärdir.

Biz bilen habarlaşyň

Geljekde özara ösüş we üstünlik gazanmak üçin global hyzmatdaşlar bilen hyzmatdaşlygy tüýs ýürekden arzuw edýäris.